GamePress

Daitengu's Mask

Servant Ascension/Skill Requirements

1st Ascension

Servant Amount
Kiichi Hogen x1

2nd Ascension

Servant Amount
Kiichi Hogen x1

3rd Ascension

Servant Amount
Kiichi Hogen x1

Max Ascension

Servant Amount
Kiichi Hogen x1

Total (Ascension)

Servant Amount

Total (Skill)

Servant Amount

Total (Asc. + Skill)

Servant Amount

Total (Append)

Servant Amount

Total (All)

Servant Amount