GamePress

Servant Ascension/Skill Requirements

1st Ascension

Servant Amount
Ryougi Shiki (Assassin) x1

2nd Ascension

Servant Amount
Ryougi Shiki (Assassin) x1

3rd Ascension

Servant Amount
Ryougi Shiki (Assassin) x1

Max Ascension

Servant Amount
Ryougi Shiki (Assassin) x1

Total (Ascension)

Servant Amount

Total (Skill)

Servant Amount

Total (Both)

Servant Amount