GamePress

Namuko

Profile picture for user Namuko
Namuko
Touhou LostWord Official Discord head and writer for GamePress (Touhou LostWord).