Legends of Runeterra - Guides

guides


Open the GamePress Deckbox in another tab to view the full deck list and interact with the decks on this site, or try it on another device to quickly change decks with the QR function.

GamePress Deckbox


Freljord

Solo Anivia Control

CEBAIAIBAMKBQMQDAECRIHJIAMBACAIBDUDACBIBAMHSAMJWAEBQKEQBAEAQKEY

Solo Anivia Control

  Draven Sejuani Midrange

CEBQKAIBBMLB6KJQAEBQCAQEAEBQIFBBGUBAGAIBAEDTEAICAEBAEAIDAMDQCAIDGM

Draven Sejuani Midrange

 Ashe Sejuani Midrange

CEBAIAIBBMTCSMADAEBQIHZBAQCQCAIDA4LB4KQBAMAQEAQBAMZTKAICAEBACAIBAEAQ

Ashe Sejuani Midrange

 Teemo Sejuani Midrange

CECQIAIEBAMRWNACAEAQCHQCAMCAKFABAICAUAICAEBAGAQBAECCUAIDAEBACAIEHIBACAIBBMAQGBAN

Teemo Sejuani Midrange

Trundle Tryndamere SI Control

CEBQEAIFAEUAKAIBBQKCCJZSAEBQCBQDAMAQCAIDDIBQCBIZDUQQCAYBCYBACAYBAIAQCBIP

Trundle Tryndamere SI Control

Riven Darius Midrange

CEDAGAIBAULB6AQDAMAQOAICAEDACAYBAIAQEAYFAIAQGGBGAIBQCAYPEUZQCAYDAYBACAIBAQAQCAYZ

Riven Darius Midrange

Elise Nocturne Aggro

CECAMAIFBMMRUMBRGUBAEBIEAYBACAIDEIBAGBIEAUBACAIFFMAQCAIFAA

 Elise Nocturne Aggro

Braum Vlad Midrange

CECQIAIBBEGRKIYEAEBQMHRPGIAQEAIGAEBAGBIBAMARIAQBAIBQGAIBAMQAEAQBAMJSCAIDAMIQ

Braum Vlad Midrange

Draven Darius Aggro

CECQKAIDAQMSMKBXAEBACBQBAMAQEAICAMCQCAIBD4BAIAIDBMKCKMYCAEAQKGQBAEBQGEQ

Draven Darius Aggro

Trundle Asol Control

CEBQEAYBAYDQIAIBBQKCCMQCAMEVOZADAQBQSAYXKVLACAIBAMBAGAICCYBACAIBFIAQGAIT

Trundle Asol Control

Ashe Thresh Midrange

CEBAGAIFDUUDIBABAEAQGCZGAICACBIBAMKDCBIBAEDREFA6FIAQCAIFB4

Ashe Thresh Midrange

Solo Kalista Endure Midrange

CECACAIBEIBAEBIEAYBAGBIEAYDQCBILCANB4KZQGEBACAIFDEAQGBICAA

Solo Kalista Endure Midrange

Bilgewater

 Fizz TF

CECQGAYEAUGREBACAYNCMKZOAIAQIAJUAEBAIAYBAMDBCAQBAIDASAIBAQTQGAIDAQMQCAQEAYAQEBRK
Fizz TF

newAphelios TF

CEBQKAYJEMZUSWGZAEBAGBQHCEBQEBQ2EYVQGAIDAYHQCAQGCIBAGCKV24AQCAQDBEVFI
Aphelios TF

 MF GP Aggro

CECACAYDAMCQEBQWEATDUPADAEBQEJJIAIBAGAYEAIAQEAYFAIBQMAQGAEAQCAZT

MF GP Aggro

 TF GP Nab Midrange

CEBAOAQGAQFRUIBBEY5ACAQDBEBAKAQGCQOB2LJRAEBQMCADAIBAMBISAEBQGDIBAEBTG

TF GP Nab

 TF Swain Midrange

CECQKAQGAQNB2JR2AQBAGAIHBAEQCAYGBAAQCAZOAEBQGDICAEAQGMQBAIBQGAA

TF Swain Midrange

 Soraka Tahm Kench Control

CEBAIAYGAQDQQDYGAMESGLJTGQ3VKAQBAMDASAYDBEJR2PABAIBQSBLC

Soraka Tahm Kench Control

MF Garen Midrange

CECAMAIABEGA6GQ5GMBAGAAKBYBQEBQWDA7ACAQABEBACAQAAEAQCAACAA

MF Garen Midrange

Demacia

 Fiora Shen

CEBQGAIABENC2AQBAIQCWAIDAADAKAYBAIJSKMICAMBBIGIBAMAA4AQBAASTGAICAAAQCBABAAFRKNBV
Fiora Shen

 Zoe Lux Midrange

CEBQMAYJBERTSVK4MABACAA2FIAQGAAKAICAGCI4GNKFMAICAAAQEAIDBEVAEAIAA4HQ

Zoe Lux Midrange

Lucian Hecarim Aggro

CECQMAIFA4FAWFJKFYBQCAAVCYQQCAYFAYAQGAAKAEBAACICAEBQKDYBAECRIAA

Lucian Hecarim Aggro

Leona Asol Midrange

CIBQCAIADIAQGAAKA4BQSGQ4GY4VOWDEAMAQEAABAEBQADQEAMERKVCVMAAQCAIAB4

Leona Asol Midrange

Asol Garen Midrange

CECAEAYAAUFAOAYJDQRTSVCVK5SAEAIABQNAEAQAAEEQAAIBAMEQK

Asol Garen Midrange

MF Garen Midrange

CECAMAIABEGA6GQ5GMBAGAAKBYBQEBQWDA7ACAQABEBACAQAAEAQCAACAA

MF Garen Midrange

Leona Lux Midrange

CEBQSAYJDIOCGNRZKRKVQYACAEABUKQBAMAAUAIBAIAACAQBAMEQKAIBAAHQ

Leona Lux Midrange

Fiora Shyvana Midrange

CEBQEAYJEZEAKAIABENB2LJTAUBQABQIBMHA6AQBAEAAWAIDAABQA

Fiora Shyvana Midrange

Ionia

 newAphelios Lee

CIBQCAICGEBAEAQGBEBQGCI3ENOAGAICAIBQCAYCCQBQGCIJFFKQIAIBAIUQCAYCBEBAEAQFBAEAGCITFAVDGOKUMBRA
Aphelios Lee

 Fiora Shen

CEBQGAIABENC2AQBAIQCWAIDAADAKAYBAIJSKMICAMBBIGIBAMAA4AQBAASTGAICAAAQCBABAAFRKNBV
Fiora Shen

 Aphelios Karma

CECAGAQCAMCQQBQDBFKFKYGXAHMQDXIBAEBQEFABAEBCSAYBAEBDCAIDAICQCAYJC4AQCAICEE
Aphelios Karma

 Zoe Lee

CEBAIAYJBEUDGXACAIBAGBQEAEBQEFAGAMERGGZDFFKVWAIBAIYQCAQCBEBAEAYJFJRAEAQCAUEA

Zoe Lee

 Riven Lee Combo

CIDACAICFMAQEAQGAEBAGCIBAMBBIAQBAMXDOBADAMAQGBQHAMAQCARRAEBQEGICAIBAQCICAEAQEEQBAEBTE

Riven Lee Combo

 Ezreal Karma Combo

CECAGAIEAESDIAIDAQCQGAQCAMCQSAIBAIUQIBABAQNR6JZ2AEBQEFABAMCAWAIBAIYQCAQBAIBAI

Ezreal Karma Combo

Zed Lee Combo

CEBQGAQCAMDASBADBENSGM24AIAQECJRAMBQGCJJKVRACAYCCQAQEAQIAMAQGAQJAEBQSEYBAIBAK

Zed Lee Combo

Karma Thresh Control

CECACAYFCABAEAQFBEBQCARJFMYQMAIFAEHRIKBLGQBACAIFGYAQGAQWAA

Karma Thresh Control

Diana Lee Combo

CEBAMAYJDMRSSMZYLQBAEAQDAYCAGAYJCNEVKAIDAIKAEAQCAUEQCAICGEAQEAQCAQEA

Diana Lee Combo

Leona Yasuo Midrange

CEBQGAICBAHS4BQDBENBYIZWKRQACAQCAUBAGAYJDMZVQAIBAIYQCAQDBEKVK

Leona Yasuo Midrange

Noxus

 Draven EZ

CECAKAIEAENSIJRUAEBAGCIDAEBRILRXAEBQIEIDAEBQIBICAECB6OQBAEBTGAQBAEBRMAIDAMGQ

Draven EZ

 MF GP Aggro

CECACAYDAMCQEBQWEATDUPADAEBQEJJIAIBAGAYEAIAQEAYFAIBQMAQGAEAQCAZT

MF GP Aggro

 Riven Lee Combo

CIDACAICFMAQEAQGAEBAGCIBAMBBIAQBAMXDOBADAMAQGBQHAMAQCARRAEBQEGICAIBAQCICAEAQEEQBAEBTE

Riven Lee Combo

  Draven Sejuani Midrange

CEBQKAIBBMLB6KJQAEBQCAQEAEBQIFBBGUBAGAIBAEDTEAICAEBAEAIDAMDQCAIDGM

Draven Sejuani Midrange

 TF GP Nab Midrange

CEBAOAQGAQFRUIBBEY5ACAQDBEBAKAQGCQOB2LJRAEBQMCADAIBAMBISAEBQGDIBAEBTG

TF GP Nab

 TF Swain Midrange

CECQKAQGAQNB2JR2AQBAGAIHBAEQCAYGBAAQCAZOAEBQGDICAEAQGMQBAIBQGAA

TF Swain Midrange

 Draven Jinx Aggro

CEBQCAYECIDACBABBQOCOKBNAUAQGBYJCQTTOAQBAEBSGAIDAMHQA

Draven Jinx Aggro

 Ashe Sejuani Midrange

CEBAIAIBBMTCSMADAEBQIHZBAQCQCAIDA4LB4KQBAMAQEAQBAMZTKAICAEBACAIBAEAQ

Ashe Sejuani Midrange

 Swain Draven Midrange

CECAGAQDAEDQSAQDAQCRCAQBAMKC4AQBAQTCOAYDAECACGZ2AEAQGNYBAIBQQAQCAEBRMMYBAMBQ2

Swain Draven Midrange

 Ezreal Swain Combo

CECQMAIEAENR6JBUHIBQEAYBA4EQCAYEAUBACAZOG4AQGAYNAAAQCAQEAY

Ezreal Swain Combo

Zoe Swain Midrange

CEBQIAQDAEDQQCIFAMEQSHBDHFQAEAIDFY3QEAQDBFKFKAIDAMGQCAIDBEVA

Zoe Swain Midrange

Riven Darius Midrange

CEDAGAIBAULB6AQDAMAQOAICAEDACAYBAIAQEAYFAIAQGGBGAIBQCAYPEUZQCAYDAYBACAIBAQAQCAYZ

Riven Darius Midrange

Braum Vlad Midrange

CECQIAIBBEGRKIYEAEBQMHRPGIAQEAIGAEBAGBIBAMARIAQBAIBQGAIBAMQAEAQBAMJSCAIDAMIQ

Braum Vlad Midrange

Draven Darius Aggro

CECQKAIDAQMSMKBXAEBACBQBAMAQEAICAMCQCAIBD4BAIAIDBMKCKMYCAEAQKGQBAEBQGEQ

Draven Darius Aggro

Elise Darius Aggro

CEBQCAIDEYCAGBICAQDA2BYBAUBQ4EAZE42TQAQBAICQSAIDAUBQA

Elise Darius Aggro

PZ

 Fizz TF

CECQGAYEAUGREBACAYNCMKZOAIAQIAJUAEBAIAYBAMDBCAQBAIDASAIBAQTQGAIDAQMQCAQEAYAQEBRK
Fizz TF

 Draven EZ

CECAKAIEAENSIJRUAEBAGCIDAEBRILRXAEBQIEIDAEBQIBICAECB6OQBAEBTGAQBAEBRMAIDAMGQ

Draven EZ

 Draven Jinx Aggro

CEBQCAYECIDACBABBQOCOKBNAUAQGBYJCQTTOAQBAEBSGAIDAMHQA

Draven Jinx Aggro

 Swain Draven Midrange

CECAGAQDAEDQSAQDAQCRCAQBAMKC4AQBAQTCOAYDAECACGZ2AEAQGNYBAIBQQAQCAEBRMMYBAMBQ2

Swain Draven Midrange

 Teemo Sejuani Midrange

CECQIAIEBAMRWNACAEAQCHQCAMCAKFABAICAUAICAEBAGAQBAECCUAIDAEBACAIEHIBACAIBBMAQGBAN

Teemo Sejuani Midrange

 Ezreal Swain Combo

CECQMAIEAENR6JBUHIBQEAYBA4EQCAYEAUBACAZOG4AQGAYNAAAQCAQEAY

Ezreal Swain Combo

  Ezreal Karma Combo

CECAGAIEAESDIAIDAQCQGAQCAMCQSAIBAIUQIBABAQNR6JZ2AEBQEFABAMCAWAIBAIYQCAQBAIBAI

Ezreal Karma Combo

Zoe Heimer Midrange

CEBQMAYJBERTGVC4MABAGBAFBMCACBBGE42DQAQBAECBWAIDBFKQA

Zoe Heimer Midrange

Vi Heimer Combo

CIBQCAQEBACQCBA3EYTTIOAHAMESGM2QKRKVYYAAAEAQCBA7

Vi Heimer Combo

 

SI

 newAphelios Zoe

CEAQQAYJBFEVIYDE3AA5SAO5AEBAEAYJKVLAEAIFDUUAEBABAUJRSIRWAQBQSAQNC5FQ

Aphelios Zoe

 Solo Anivia Control

CEBAIAIBAMKBQMQDAECRIHJIAMBACAIBDUDACBIBAMHSAMJWAEBQKEQBAEAQKEY

Solo Anivia Control

 Elise Kalista Aggro

CEBAIAIBBMTCSMADAEBQIHZBAQCQCAIDA4LB4KQBAMAQEAQBAMZTKAICAEBACAIBAEAQ

Elise Kalista Aggro

Lucian Hecarim Aggro

CECQMAIFA4FAWFJKFYBQCAAVCYQQCAYFAYAQGAAKAEBAACICAEBQKDYBAECRIAA

Lucian Hecarim Aggro

Trundle Tryndamere SI Control

CEBQEAIFAEUAKAIBBQKCCJZSAEBQCBQDAMAQCAIDDIBQCBIZDUQQCAYBCYBACAYBAIAQCBIP

Trundle Tryndamere SI Control

 Zoe Diana Midrange

CEAQYAYJBEOCGOBZJFGFIVKWMBSACAIBAUMQCAQDBEBBO

Zoe Diana Midrange

Elise Nocturne Aggro

CECAMAIFBMMRUMBRGUBAEBIEAYBACAIDEIBAGBIEAUBACAIFFMAQCAIFAA

 Elise Nocturne Aggro

Karma Thresh Control

CECACAYFCABAEAQFBEBQCARJFMYQMAIFAEHRIKBLGQBACAIFGYAQGAQWAA

Karma Thresh Control

Kalista Nocturne Aggro

CEBQCAYJEMCAGBICAQDA2BQBAUBQ4EA6E44AGAIBAUMQCAQFBEAQGBIFAEAQGBID

Kalista Nocturne Aggro

Elise Darius Aggro

CEBQCAIDEYCAGBICAQDA2BYBAUBQ4EAZE42TQAQBAICQSAIDAUBQA

Elise Darius Aggro

Ashe Thresh Midrange

CEBAGAIFDUUDIBABAEAQGCZGAICACBIBAMKDCBIBAEDREFA6FIAQCAIFB4

Ashe Thresh Midrange

Diana Nocturne Aggro

CEBQCAIFF4CAGBIDAQCQMBQDBERTQSKYLFPAGAIBAUMQCAYJLQAQGBICAEAQGCJP

Diana Nocturne Aggro

Solo Kalista Endure Midrange

CECACAIBEIBAEBIEAYBAGBIEAYDQCBILCANB4KZQGEBACAIFDEAQGBICAA

Solo Kalista Endure Midrange

Targon

 newAphelios Lee

CIBQCAICGEBAEAQGBEBQGCI3ENOAGAICAIBQCAYCCQBQGCIJFFKQIAIBAIUQCAYCBEBAEAQFBAEAGCITFAVDGOKUMBRA
Aphelios Lee

new Aphelios TF

CEBQKAYJEMZUSWGZAEBAGBQHCEBQEBQ2EYVQGAIDAYHQCAQGCIBAGCKV24AQCAQDBEVFI
Aphelios TF

 newAphelios Karma

CECAGAQCAMCQQBQDBFKFKYGXAHMQDXIBAEBQEFABAEBCSAYBAEBDCAIDAICQCAYJC4AQCAICEE
Aphelios Karma

 newAphelios Zoe

CEAQQAYJBFEVIYDE3AA5SAO5AEBAEAYJKVLAEAIFDUUAEBABAUJRSIRWAQBQSAQNC5FQ

Aphelios Zoe

 Zoe Lee

CEBAIAYJBEUDGXACAIBAGBQEAEBQEFAGAMERGGZDFFKVWAIBAIYQCAQCBEBAEAYJFJRAEAQCAUEA

Zoe Lee

 Zoe Lux Midrange

CEBQMAYJBERTSVK4MABACAA2FIAQGAAKAICAGCI4GNKFMAICAAAQEAIDBEVAEAIAA4HQ

Zoe Lux Midrange

 Elise Kalista Aggro

CEBAIAIBBMTCSMADAEBQIHZBAQCQCAIDA4LB4KQBAMAQEAQBAMZTKAICAEBACAIBAEAQ

Elise Kalista Aggro

 Soraka Tahm Kench Control

CEBAIAYGAQDQQDYGAMESGLJTGQ3VKAQBAMDASAYDBEJR2PABAIBQSBLC

Soraka Tahm Kench Control

 Zoe Diana Midrange

CEAQYAYJBEOCGOBZJFGFIVKWMBSACAIBAUMQCAQDBEBBO

Zoe Diana Midrange

 Zoe Heimer Midrange

CEBQMAYJBERTGVC4MABAGBAFBMCACBBGE42DQAQBAECBWAIDBFKQA

Zoe Heimer Midrange

Zoe Swain Midrange

CEBQIAQDAEDQQCIFAMEQSHBDHFQAEAIDFY3QEAQDBFKFKAIDAMGQCAIDBEVA

Zoe Swain Midrange

Leona Asol Midrange

CIBQCAIADIAQGAAKA4BQSGQ4GY4VOWDEAMAQEAABAEBQADQEAMERKVCVMAAQCAIAB4

Leona Asol Midrange

Asol Garen Midrange

CECAEAYAAUFAOAYJDQRTSVCVK5SAEAIABQNAEAQAAEEQAAIBAMEQK

Asol Garen Midrange

  Leona Lux Midrange

CEBQSAYJDIOCGNRZKRKVQYACAEABUKQBAMAAUAIBAIAACAQBAMEQKAIBAAHQ

Leona Lux Midrange

Zed Lee Combo

CEBQGAQCAMDASBADBENSGM24AIAQECJRAMBQGCJJKVRACAYCCQAQEAQIAMAQGAQJAEBQSEYBAIBAK

Zed Lee Combo

Vi Heimer Combo

CIBQCAQEBACQCBA3EYTTIOAHAMESGM2QKRKVYYAAAEAQCBA7

Vi Heimer Combo

Leona Diana Midrange

CEAQ2AYJDIOCGNRYJFGFIVKWLBQGIAABAEBQSAQ

Leona Diana Midrange

Diana Lee Combo

CEBAMAYJDMRSSMZYLQBAEAQDAYCAGAYJCNEVKAIDAIKAEAQCAUEQCAICGEAQEAQCAQEA

Diana Lee Combo

Trundle Asol Control

CEBQEAYBAYDQIAIBBQKCCMQCAMEVOZADAQBQSAYXKVLACAIBAMBAGAICCYBACAIBFIAQGAIT

Trundle Asol Control

Kalista Nocturne Aggro

CEBQCAYJEMCAGBICAQDA2BQBAUBQ4EA6E44AGAIBAUMQCAQFBEAQGBIFAEAQGBID

Kalista Nocturne Aggro

Diana Nocturne Aggro

CEBQCAIFF4CAGBIDAQCQMBQDBERTQSKYLFPAGAIBAUMQCAYJLQAQGBICAEAQGCJP

Diana Nocturne Aggro

Leona Yasuo Midrange

CEBQGAICBAHS4BQDBENBYIZWKRQACAQCAUBAGAYJDMZVQAIBAIYQCAQDBEKVK

Leona Yasuo Midrange

Fiora Shyvana Midrange

CEBQEAYJEZEAKAIABENB2LJTAUBQABQIBMHA6AQBAEAAWAIDAABQA

Fiora Shyvana Midrange

March 3

Nicecactus English - https://compete.nicecactus.gg/tournament/148478

LOR Update Series 2.3 Portuguese https://discord.gg/mrukBFu https://battlefy.com/escola-runeterra/lor-update-series-imp%C3%A9rio-dos-ascedentes-23/6036715b6e40911bb679b9e0/info?infoTab=details

Idols de Runeterra 18 Portuguese https://discord.gg/mqAKKyNmQp https://battlefy.com/central-k-games/%5Bck-g%5D-idols-de-runeterra-lor-2800-moedas-18/60199217945ba61bbd9b5009/info?infoTab=details

Mar 4

Super Copa Yeti Portuguese Frost#0323/Leandro Job #0980 https://battlefy.com/haze-e-sports/super-copa-yeti/601abc1ef4761b1d98293cff/info?infoTab=details

Mar 5

Idols de Runeterra 19 Portuguese https://discord.gg/mqAKKyNmQp https://battlefy.com/central-k-games/%5Bck-g%5D-idols-de-runeterra-lor-2800-moedas-19/60315745334728450f9770fc/info?infoTab=details

Mar 6

Nicecactus English - https://compete.nicecactus.gg/tournament/148700

Sqweeby Community Celebration English https://discord.com/invite/r3RAxfAx7U​ https://battlefy.com/sqweebys-community-celebration-tournament/sqweebys-community-celebration-tournament/602713f512236178eb6a47e8/info?infoTab=details

Mar 7

King of Games: LOR English https://discord.gg/MhwCMFu https://battlefy.com/march-marmots/king-of-games-legends-of-runeterra-cup/602c073f08d6c576f7088672/info?infoTab=details

Nicecactus English - https://app.nicecactus.gg/tournament/148770

Mar 8

Legends of Invite 1 German https://discord.com/invite/vz9QbpgbfD https://www.toornament.com/en_US/tournaments/4356152001922670592/information

Author(s)

Site Lead for Dragon Ball Legends and Legends of Runeterra. Collector of Master ranks, lifelong Dragon Ball fan, and forever DM.

Comments